Izolace plochých střech, teras a balkonů

   Foliové krytiny a vodotěsné izolace na bázi měkčeného PVC představují progresivní trend v současných izolatérských technologiích.
Foliové izolace střech umožňují provést kvalitní, trvanlivou a mechanicky odolnou krytinu i na střechách s minimálním spádem a zaručují dlohodobou bezporuchovou funkci střešního pláště i v extrémních povětrnostních podmínkách.

   CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU HYDROLEN S

   Systém HYDROLEN S sestává z armované fólie z měkčeného PVC a doplňkových prvků, zejména podkladních, případně i ochranných textilií, plechů potažených vrstvou PVC, potřebné kotevní techniky a dalších elementů. Hlavní prvky systému certifikovány.

   Fólie HYDROLEN S se zpravidla klade v jedné vrstvě. Podkládá se textilií, která plní funkci podkladní, případně separační vrstvy. K nosné podkladní konstrukci, kterou nejčastěji vytváří betonové mazaniny z jemné cementové malty nebo dřevěné podklady z prken se fólie HYDROLEN S mechanicky kotví. Od provozních souvrství střech se fólie HYDROLEN S odděluje textilií. V případě potřeby lze masivnější ochranu zajistit v kombinaci s betonovými mazaninami, deskami z polotuhých plastů apod.

   Systém HYDROLEN S lze užít k zajištění hydroizolační funkce všech typů střech i rekonstruovaných budov, tj. jednoplášťových i několikaplášťových střech, střešních teras, střešních parkovišť i střešních zahrad, a to v chráněné poloze či v poloze krytiny, kdy je vystaven přímým vlivům povětrnosti.

   Systém HYDROLEN S lze užít i obohacený o prvky hydroizolační bezpečnosti , např. o vakuem kontrolovanou nepropustnost styku fólií, případně i o vakuem kontrolovanou nepropustnost fólií v ploše při jejich zdvojení. Vakuová kontrola hydroizolační funkce systé,u HYDROLEN S se obvykle užívá při umístění systému pod obtížně odstranitelné konstrukce.

   Systém HYDROLEN S lze na stavbě realizovat i v náročných klimatických podmínkách, například za mrazu. Kladení probíhá rychle při relativně snadné a čisté práci.

 

   Máme dlouhodobé zkušenosti s aplikací foliových izolačních systémů zejména na bázi folií SIKA a HYDROLEN a proto může nabídnout:
 

  • Zpracování návrhu vodotěsné izolace střešní konstrukce nebo spodní stavby pro novostavby i rekonstrukce nebo opravy.
  • HYDROLEN - certifikát
  • Dodávka a montáž izolačních foliových systémů i technologií SIKA nebo HYDROLEN včetně navazujícího oplechování ze speciálních poplastovaných plechů
  • Dodávka materiálů a poradenství při aplikacích náročnějších izolací na bázi folií z mPVC.

 

  • Kontaktní osoba: Radek Hrašna, tel.: +420 777 752584