Izolace proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu

   Foliové krytiny a vodotěsné izolace na bázi měkčeného PVC představují progresivní trend v současných izolatérských technologiích.

   Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (mPVC) mohou dle ON 73 0607 tvořit ochranu staveb jak proti vodě podpovrchové, tak i povrchové. Pro izolaci podzemních konstrukcí nad hladinou podzemní vody lze použít fólii z mPVC o minimální tloušťce 1,0 mm. Izolace podzemních konstrukcí, které mohou být vystaveny účinkům povrchové vody tlakové (nádrže, jímky, bazény apod.) musí být navženy z folie mPVC o minimální tloušťce 1,2 mm

   V některých případech slouží izolace proti vodě zároveň jako ochrana proti pronikání škodlivých látek do podzemních vod, nebo proti pronikání radonu z podloží do objektu a právě tyto funkce fólie z mPVC HYDROLEN ZR splňuje.

   Izolace proti vodě při použití fólie HYDROLEN ZR jsou vytvářeny souvrstvím z folie HYDROLEN ZR chráněné oboustranně textilií, deskami nebo fóliemi z plastů. Takto vytvořené souvrství se k podkladu plnoplošně nelepí, pouze se ve vhodných místech z montážních důvodů spojuje s podkladem. Tento způsob provádění umožňuje kladení izolačního souvrství i na podklady, které jsou vlhké.

   Máme dlouhodobé zkušenosti s aplikací foliových izolačních systémů zejména na bázi folií SIKA a HYDROLEN a proto může nabídnout:

 

  • Zpracování návrhu vodotěsné izolace střešní konstrukce nebo spodní stavby pro novostavby i rekonstrukce nebo opravy.
  • Dodávka a montáž izolačních foliových systémů i technologií SIKA nebo HYDROLEN včetně navazujícího oplechování ze speciálních poplastovaných plechů
  • Dodávka materiálů a poradenství při aplikacích náročnějších izolací na bázi folií z mPVC

 

  • Kontaktní osoba: Radek Hrašna, tel.: +420 777 752584