Propan - Butan

  • Propan a butan patří do skupiny uhlovodíkových plynů se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, které se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Za normálního (atmosférického) tlaku a teploty se jedná o směs plynnou, ale již při malém zvýšení tlaku se skupenství mění na kapalné a dochází k velkému zmenšení objemu (asi 260x). Z tohoto důvodu je možno uskladnit obrovskou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.
  • Propan-butan je směs v názvu uvedených produktů ( propanu a butanu ). Propan ani butan není jedovatý a při náhodném úkapu se vypaří a nedochází tak ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky obou produktů jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.
  • Nabízíme Vám propan-butan a čistý propan, nebo směsi propanu a butanu pro pohon vysokozdvižných vozíků v lahvích 10kg. V domácnostech je PB dodávaný v ocelových lahvích o velikosti 2kg, 10 kg a 33kg již mnoho let používán pro vaření, vytápění na chatách. V poslední době je PB stále populárnější grilování a campingu.