05 Dodací lhůty

§5
Dodací lhůta
1.Dodací lhůtu navrhne v objednávce kupující.

2.Je-li tato lhůta s ohledem na možnosti prodávajícího,a to i pro možnou dodávku ze zahraničí, nereálnou,uvede prodávající lhůtu reálnou a pro něj závaznou,a to i formou telefaxu nebo elektronické pošty.Nesdělí-li kupující s takovou lhůtou nesouhlas do 48 hod.od jejího obdržení,platí lhůta za potvrzenou.

3.Je-li součástí dodávky montáž,sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu,po kterou byl kupující a objednatel v prodlení s přípravou staveniště (prostorů pro montáž).