09 Příslušenství

§9
Příslušenství
1.Spolu s dodávkou prodávající předá kupujícímu prohlášení o shodě a původu zboží,je-li tak právním předpisem požadováno.

2.Spolu s dodávkou poskytne prodávající v zákonem stanovených případech kupujícímu základní návod k jeho použití v jazyce českém.