06 Přechod nebezpečí

 

§6
Přechod nebezpečí na zboží
1.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím ve skladu prodávajícího, zajišťuje-li dopravu kupující sám,předáním zboží veřejnému přepravci,zajišťuje-li dopravu tento či předáním v provozovně kupujícího,zajišťuje-li dopravu prodávající.

2.Sjednává se výhrada vlastnického práva.Vlastnické právo přechází na kupujícího, objednatele okamžikem zaplacen celé kupní ceny.